על בית הספר

מתעניינים בבית הספר? רוצים להכיר את הצוות? כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודותינו.
במידה ויש עוד שאלות אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר.

באפשרותך להוריד את הקובץ או לגלול כדי לצפות בכל המידע

ליידי דייויס תל אביב - על בית הספר

בית הספר הרב תחומי ע״ש ליידי דייויס מונה כ-1760 תלמידים המשובצים ב-59 כיתות ואותם מלמדים כ-180 מורים. יחד מהווים קהילה לומדת …מלמדת … מתפתחת… מקדמת… פורצת … פעילה ומשנה.
העת החדשה הביאה עימה שינויים משמעותיים, אליהם עלינו להתייחס.
נגישות המידע, עניין התלמידים, סקרנותם הטבעית, רלוונטיות העיסוק, כל אלה הינם גורמים מכוננים לשינוי המחוייב בתהליכי הלמידה.
צוות בית הספר עמל על כך בשנים האחרונות ותוצרי פיתוח פדגוגי של מורי בית הספר זוכים להדים משמעותיים בתחומו ומחוצה לו.
מספר התלמידים הגדול מחייב את כולנו למשנה שימת עין. על כן הננו מקפידים להתייחס לכל מידע אשר מגיע לפתחינו. קטנה כגדולה.
בזכות התנהלות אחראית זו ובזכות שיתוף הפעולה עם ההורים וכן נערכות הפנאי הרינו משיגים אוירה רגועה ובטוחה.
מטרותינו העיקרית לכוון תלמידינו להנות מתהליכי הלמידה ככל הניתן, לאתגר אותם לנצל יכולתם מבחינה לימודית וחברתית כאחד. לקיים ברור פנימי, לאתר חוזקות, להתמלא ברצון לדעת לעומק, לקחת אתגרים, למלא מהווים, לבחור, להעמיק, להשכיל, לרכוש מיומנויות נדרשות , להחשף לדעות שונות , לחשוב באופן ביקורתי ומושכל ולפעול למען הקהילה.
כל בוגר/ת של בית הספר אשר יעידו בסיום לימודיהם, כי אלו אבני הדרך איתם יילכו הלאה נדע כי עשינו יחד את דרכינו נאמנה.

שרה הלפרין
מנהלת בית הספר
הרב תחומי ליידי דיוויס ת״א

ביה"ס הרב תחומי ליידי דייויס הינו מוסד חינוכי הפועל על פי ערכי הליבה הבית ספריים, בדיאלוג פתוח ומתמיד בין כל באי ביה"ס והקהילה.

ביה"ס הינו מוסד חינוכי איכותי ומקצועי המעניק מסגרת לימודית חינוכית וחברתית מאתגרת בסביבה בטוחה, מאפשרת ומטפחת.

ערכי הליבה הבית ספריים
אהבת האדם העם והארץ, השכלה וידע, הצטיינות ומצוינות, חירות במרחב הזדמנויות, חוויה של מעורבות, ומיומנות, יזמות וגמישות פדגוגית.

ייעודו של ביה"ס
להכיל ולטפח את כל תלמידיו. לאפשר לתלמידים לרכוש ידע ולהגיע להישגים הגבוהים ביותר תוך מיצוי יכולותיהם בסביבה בטוחה ומשרת אמון.
להכשירם לחיים משמעותיים, מצויידים בערכים ובעלי מסוגלות לחשיבה פלורליסטית ועצמאית וברי מוטיבציה, לפעול כיזמים, מיומנים, מעורבים ואכפתיים.

  תקנון בית הספר

א. כללי

 • מטרת התקנון ליישם הלכה למעשה את החזון הבית-ספרי.
 • כל הכתוב בלשון זכר מתייחס גם לנקבה
 • התלמידים ואנשי הצוות ינהגו בכבוד כלפי כל באי בית הספר: מורי בית הספר ועובדיו, תלמידים, הורים ואורחים.
 • כל איש צוות הינו בעל אחריות וסמכות כלפי כל התלמידים של ביה"ס.
 • בית הספר יפעל למען חינוך ללקיחת אחריות ושמירה על איכות חיים: כבוד לסביבה ולסובבים אותנו, ניקיון, שמירה על הציוד ומניעת נזקים לרכוש.
 • הכתוב בתקנון נכתב לאור חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. במידה ויתווספו כללים אחרים ע"י הממשלה / משרד החינוך / משרד הבריאות הם יאכפו על ידי ביה"ס.
 • תלמיד הסבור שנהגו כלפיו שלא כדין, לא בהוגנות או שלא על פי כללי התקנון רשאי לפנות לבעלי התפקידים בביה"ס, אולם אין הוא רשאי לעשות דין לעצמו.

ב. התנהגות

חובות התלמיד/ה:

 • קיום כללי ונהלי תקנון ביה"ס. כל חריגה הינה עבירת משמעת.
 • שמיעה להוראות והנחיות הצוות החינוכי בכל תחומי ביה"ס. 
 • שמירה על רכוש וציוד ביה"ס. 

איסורים:

 • אלימות 

אלימות מכל סוג שהוא אסורה בביה"ס והינה עבירת משמעת, במקרים חמורים אף עבירה פלילית. ביה"ס יגיב בחומרה רבה על אירועי אלימות.

 • חומרים אסורים

ביה"ס אוסר שימוש באלכוהול, סמים או כל חומר המהווה עבירה על החוק.

 • עישון

חל איסור מוחלט על עישון מכל סוג שהוא בשטח ביה"ס ובכל פעילות בית ספרית. תלמיד שיפר הנחיה זו, יושעה מלימודים ליומיים והוריו יוזמנו לשיחה בתום ההשעיה. 

 • חפצים מסוכנים

אין להכניס לביה"ס חפצים שיש בהם סכנה לסובבים, כגון סכינים, נפצים או כל חפץ שיש בו כדי לפגוע בזולת.

 • זריקת חפצים

השלכת/זריקת חפצים מהווה סכנה לבטיחותם ושלומם של באי ביה"ס והינה אסורה בהחלט. ביה"ס ינקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו לרבות הצבת מצלמות במסדרונות בית הספר במטרה למנוע אירועים מסוג זה.  

 • עזיבת ביה"ס

תלמידים אינם רשאים לעזוב את שטח ביה"ס מרגע הגעתם ועד סוף יום הלימודים.

ג. התנהלות בזמן שיעור

 • המורה אחראי על ניהולו התקין של השיעור ויש להישמע להוראותיו.
 • יש לשמור על שפה מכבדת בשיעור ולהימנע מווכחנות והפרעות.
 • מקרים של פגיעה בסמכות המורה והפרת נהלים יטופלו ע"י המורה, מחנך הכיתה והנהלת בית הספר, בהתאם לחומרת האירוע.
 • בזמן השיעור אין לצאת מהכיתה ולהיכנס אליה ללא היתר. 
 • אין אישור יציאה משיעורים לשתייה (יש להביא בקבוק מים לשיעור).
 • כל יציאה של תלמיד לפעילות חברתית/חינוכית חייבת באישור מוקדם בכתב של גורם אחראי. ללא אישור בכתב וידוע מוקדם של המורה, התלמיד לא יוכל לצאת מהשיעור.
 • שימוש במכשירי קצה: שימוש בכל מכשיר טכנולוגי וכן באוזניות מותר במהלך השיעורים או כל פעילות לימודית אחרת, למטרות לימודיות בלבד ואך ורק באישור המורה. ביתר הזמן על המכשירים להיות סגורים וכבויים בתיקים. 
 • בעת השאלה דיגיטלית: בהגעה לביה"ס עם מכשיר קצה שאינו טלפון סלולרי (מחשב נייד, טאבלט). על המכשיר להיות תקין ומוטען ליום לימודים מלא. ציוד הקצה הינו באחריות התלמיד כמו כל רכוש אישי אחר.
 • אין לצלם או להקליט מורים ותלמידים בזמן השיעור (כולל שיעור מקוון) ומחוצה לו, ללא אישור המורה וללא ידיעתו.
 • יש להפוך כיסאות בסוף יום הלימודים בכדי לסייע לצוות הניקיון. 

התנהגות בעת למידה מקוונת – 

שיעורים מקוונים הינם שיעורים לכל דבר ועניין. לפיכך יקפידו התלמידים על הנהלים הבאים:

 • הגעה בזמן לשיעורים – אין לאחר.
 • ישיבה מול שולחן עם הציוד הדרוש בלבוש הולם (לא בפיג'מה, ולא במיטה..)
 • יש לפתוח מצלמה, אלא אם כן ניתן אישור מיוחד מהמורה מבעוד מועד.
 • הצ'אט מיועד למטרות לימודיות, אין לנהל שיחות שאינן קשורות לתוכן השיעור.
 • אין לכתוב או לקשקש על המצגת/לוח שמציג המורה או תלמיד במהלך השיעור.
 • הקישור שנשלח לשיעור מיועד לתלמידי הקבוצה בלבד, חל איסור חמור להעביר את הקישור שנשלח על ידי המורה לכל גורם שאינו משתייך לקבוצת הלימוד.
 • כללי האתיקה והאמינות בביצוע מטלות לימודיות חלים גם על למידה מרחוק.
 • הקלטת שיעורים למטרות לימודיות יתבצעו על ידי המורה בלבד בהתאם לשיקול דעתו.

ד. תלבושת

 • בבית הספר לא מונהגת תלבושת אחידה. עם זאת, התלמידים יגיעו לביה"ס בלבוש מכובד.
 • טקסים בית ספריים: יש להגיע בחולצה לבנה ונעליים סגורות.

 • תלבושת בשיעורי חינוך גופני

יש להגיע בתלבושת ספורט מלאה הכוללת חולצה (לא גופייה, לא גזורה או חולצת בטן) וחולצה להחלפה, מכנסי ספורט ללא כפתור או רוכסן, נעלי ספורט (עם שרוכים וללא הגבהה- לא סניקרס!), גומייה לבעלי שיער ארוך ובקבוק מים. בהתאם לחוזר מנכ"ל, יש להסיר כל פריט העלול להיתפס במשהו או לגרום חבלה לתלמיד עצמו או לסובבים. 

 • היעדרות משיעור בגין תלבושת תירשם כהיעדרות בלתי מוצדקת.
 • הופעה חוזרת של תלמיד בבית הספר ללא תלבושת הולמת תגרור הרחקה שלו מיום לימודים נוסף ושיחה עם ההורים.

ה. נוכחות תלמידים

 • תלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים המתקיימים הן בבית הספר והן באופן מקוון, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, בהתאם לחוזר מנכ"ל לתלמידים תתאפשר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד 15% משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע (בתוך מכסה זו ייכללו גם 4-1 ימי מחלה באישור רפואי).
 • מעבר למכסה זו, יופחתו נקודות על פי הנחיות משרד החינוך:
  • היעדרות מעל 15% משעות ההוראה ועד 20% –יופחתו מהציון 5 נקודות.
  • היעדרות מעל 20% משעות ההוראה ועד 26% –יופחתו מהציון 7 נקודות.
  • היעדרות מעל 26% משעות ההוראה ועד 30% –יופחתו מהציון 9 נקודות.
  • היעדרות מעל 30% משעות ההוראה – לא ניתן לקבל ציון סופי במקצוע, ותופיע על כך הערה מתאימה בתעודה.
 • היעדרויות המוכרות כמוצדקות ולא מחושבות כחיסור: 
  • אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים.
  • שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.
  • זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (עם הצגת אישור התייצבות בפועל)
  • שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר.
  • מילוי תפקידים בבית הספר (תורנויות וכד').
  • שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).
  • אשפוז/בדיקה בבית חולים (עם הצגת אישורים מתאימים).
  • היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא). 
  • קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).
 • תלמיד יכול להשתחרר משיעור אך ורק באישור מראש של רכז/ת השכבה/או מנהל, וידוע מראש של המורה המלמד.
 • כל יציאה של תלמיד מגבולות ביה"ס מחייבת אישור מצוות הנהלת ביה"ס.
 • יציאה מבית הספר עד השעה 12:00 מחייבת ליווי מבוגר. לאחר שעה זו תתאפשר יציאה באישור צוות בית הספר ויידוע ההורים.
 • על התלמיד הנעדר להציג את האישורים לא יאוחר משבוע ימים לאחר שובו של התלמיד לבית הספר. לא יתקבל אישור רטרואקטיבי. היעדרות ללא הצגת אישור תיכלל במניין ההיעדרויות.
 • הורים אינם רשאים להוציא את ילדם מבית הספר ללא קבלת אישור  מגורם מוסמך ( צוות חינוך, רכז/ת שכבה, יועצת).
 • מורי התלמיד ידווחו באמצעות תוכנת "משוב" על היעדרויות והתנהגויות אחרות. המורים וההורים מתבקשים לעקוב. במקרים חריגים יוזמנו ההורים לבית הספר. 
 • באחריות ההורים לעדכן את מחנך הכיתה במקרים של היעדרות ממושכת של התלמיד.
 • בשיעורי חנ"ג: במידה וישנו/ה תלמיד/ה עם בעיה רפואית כלשהי, יש להמציא מראש למורה לחינוך גופני אישור רפואי המפרט את מגבלות התלמיד/ה בכל הנוגע לביצוע פעילות גופנית, כולל תוקף האישור הרפואי.

ו. נוכחות בפעילות חוץ כיתתית / חוץ בית ספרית / מקוונת

 • חלה חובת השתתפות בכל הפעילויות המקוונות (לימודיות, העשרה)
 • השתתפות בטיולים, בסיורים לימודיים, הרצאות, סדנאות ופעילויות תרבות הינה זכות וחובה לכל התלמידים.
 • תלמיד לא יוכל להשתתף בטיולים או בכל יציאה מבית הספר ללא אישור הורים כתוב והצהרת בריאות חתומה.
 • ביה"ס שומר לו את הזכות לא לאפשר לתלמידים להשתתף באירועים מחוץ לגבולות ביה"ס ללא ליווי מבוגר במקרים מסוימים בהם הצוות מתקשה לקחת אחריות על ביטחונו ושלומו של התלמיד וסביבתו, תוך יידוע התלמיד והוריו.

ז. עיקרי מדיניות הטיפול והתגובה באירועים חריגים     

      בית הספר מגלה אפס סובלנות וסבלנות לכל סוג של אלימות!

 • כל גילוי אלימות פיזית או מילולית יגרור הרחקה מיידית של התלמיד מביה"ס ויידוע הורים.
 • כל הרחקה מחייבת הוצאת מכתב ע"י מחנכ/ת הכיתה/רכז/ת השכבה.
 • במקרים של עבירות שלא בתחום ביה"ס (מעבר לשעות הלימודים או מחוץ לתחום ביה"ס): בפני ביה"ס עומדת האפשרות להפעיל שיקול דעת אודות  מעורבות, טיפול ותגובה בכל מקרה לגופו.

ח. התחום הלימודי

 • מטלות, מבחנים, עבודות ושיעורי בית
 • כל תלמיד יקבל מראש את תכנית הלימודים השנתית בכל תחום דעת, את הסילבוס ואת הרכב הציון.
 • לכל תחום דעת יקבע תאריך הגשת מטלות. המורה ייתן התראה של שבוע לפני מועד ההגשה של העבודה. איחור בהגשה ללא אישור המורה יגרור הפחתה בציון.
 • בכל תחום דעת ייקבעו מבחנים ומטלות בלוח המבחנים והאירועים השכבתי. חומר הלימודים שיוגדר לבחינה יימסר בכתב לתלמידים לפחות שבוע לפני הבחינה.
 • מבחנים יוחזרו לתלמידים לא יאוחר מתום 3 שבועות ממועד קיום הבחינה.
 • אירועי הערכה יקבעו ע"י רכז/ת השכבה, בתיאום עם מערכת בית הספר.
 • אין לבצע שינוי בלוח ללא תיאום רכז/ת השכבה.
 • בחנים יכללו חומר על שניים-שלושה שיעורים אחרונים, ללא חובת הודעה מראש.
 • יום בו מתקיימת בחינה הינו יום לימודי שגרתי, בו מתקיימים שיעורים לפני ואחרי הבחינה בהתאם למערכת. אין להיעדר משיעורים ביום הבחינה. תלמיד שנעדר לא יוכל להיבחן / בחינתו לא תיבדק.
 • תלמיד שנעדר יום לפני בחינה יוכל להיבחן/בחינתו תיבדק רק עם הצגת אישור מרופא.
 • בית הספר מקפיד על טוהר הבחינות, ועל כן ינקוט בצעדי משמעת חמורים במקרה של העתקה, בכל סוג של מטלה, מבחן או עבודה כל שכן במבחנים ומטלות מקוונים. 
 • במקרה של העתקה עבודתו/בחינתו של התלמיד תיפסל, ציונו יהיה נכשל, תופיע הערה מותאמת בתעודה ובמקביל יתקיים בירור חינוכי עימו ועם הוריו.
 • תלמידאות מהווה מרכיב חשוב בציון הסופי של כל תלמיד/ה. מרכיבי התלמידאות הם:

א. הגעה לשיעור בזמן ונוכחות מלאה.

ב. הבאת ציוד לשיעור והוצאתו עם תחילת השיעור.

ג. מילוי מטלות: עבודות, בחנים, ש"ב וכד'.

ד. התנהגות בשיעור: כבוד, הגינות, סובלנות, קשב, השתתפות ותרומה לשיעור.

דיווח שוטף על נוכחות התלמיד/ה והתנהגותו/ה במהלך השיעורים יופיע בתוכנת המשו"ב כך שתלמידים והורים יקבלו תמונה עדכנית של התנהלות התלמידים בשיעורים.

 • נוהל מעבר מקבוצות לימוד:

שיבוצו של תלמיד לקבוצת לימוד ייעשה ע"י רכז/ת המקצוע וצוות המורים בהתאם ליכולותיו והישגיו של התלמיד מתוך מטרה לקדמו ולפתח את כישוריו.  במקרה שבו יש פער בין החלטת הצוות המקצועי לבין רצונו של התלמיד והוריו, ביה"ס יאפשר לתלמיד להתנסות ברמה המבוקשת (למעט קבוצת מואץ) מתוך התחשבות בשאיפותיו וכישוריו. התנסות זו תותנה בתקופת זמן שתוגדר מראש במהלכה יצטרך התלמיד להוכיח את יכולותיו ללמוד ברמה המבוקשת. הורי התלמיד יתבקשו לחתום על מסמך בנושא.

 • זכאות לגשת למבחן מועד ב'

תלמיד אשר לא ניגש לבחינה ויש בידו אישור המצדיק את היעדרותו רשאי להיבחן במועד ב' בחתימת המורה המקצועי ובאישור רכז/ת השכבה. ההרשמה תתבצע אצל רכז/ת השכבה. תלמיד שלא נרשם במועד ע"פ הנהלים לא יוכל להיבחן.

    סיבות מוצדקות:

 • סיבה רפואית (רק עם הודעה מראש למורה הבוחן ואישור רופא)
 • צבא/שנת שירות
 • מבחני נהיגה
 • פעילות בית ספרית מאושרת
 • אירוע משפחתי מדרגה ראשונה (חתונה, בר מצווה, וכו')
 • אבל

    אי זכאות לגשת למבחן מועד ב'

 • היעדרות ממבחן בגין יציאה לחופשה (בארץ או בחו"ל) 
 • התלמיד לא קיבל אישור מהמורה המקצועי ו/או לא נרשם מבעוד מועד.
 • תלמיד שנעדר מיום המבחן בגין הרחקה בגלל התנהגות חריגה.
 • תלמיד שנעדר משיעורים ביום הבחינה / ביום שלפני הבחינה (ללא אישור מוצדק)
 • תלמיד שהבחינה שלו נפסלה עקב העתקה/ אי שמירה על טוהר הבחינה

ציוני הגשה לבגרות  

 • ציוני ההגשה יקבעו ע"י המורה המקצועי על סמך הנתונים הבאים:
  • הישגים (בחינות, בחנים, עבודות ומגוון מטלות לימודיות, פרזנטציות).
  • תלמידאות, ונוכחות בהתאם לנוהל המנות.
  • בחינות מתכונת.
 • הציונים יימסרו לתלמידים דרך תוכנת המשוב או בשיחה אישית.
 • הציונים יועברו לאישור וחתימה של מנהל החטיבה ע"פ נהלי משרד החינוך.
 • מתן ציון ההגשה הוא באחריות הבלעדית של המורה המקצועי/ת ורכז/ת המקצוע.
 • לתלמידים נשמרת זכות ערעור בפני המורה המקצועי/ת ורכז/ת המקצוע הרלוונטי. 
 • לאחר הגשת הציונים למשרד החינוך לא ניתן לערער / לשנות ציון הגשה

בברכת שנה פוריה, משמעותית ומוצלחת.

מבנה ארגוני

הנהלת בית הספר

 • שרה הלפרין

  מנהלת בית הספר
 • מאיה לאכטר

  סגנית מנהלת, רכזת כיתות ל"ב ורכזת מערכת
 • אוהד אורגל

  מנהל חטיבת הביניים
 • שולמית בר

  סגנית מנהל חטיבת הביניים
 • אינה דאיץ'

  סגנית שניה מנהל חטיבת הביניים
 • ליאור צורף זרגרי

  מנהל החטיבה העליונה
 • רונית הררי

  רכזת הייעוץ
 • חיה פלצ'ר

  רכזת חברתית
 • יהודית זליגמן-דורי

  רכזת חדשנות פדגוגית
 • נאוה משולם

  רכזת תקשוב, משוב ומדיה חברתית
 • רם סגל

  מנהל אדמיניסטרטיבי

רכזי השכבות

 • סואר קאסם

  רכזת שכבת ז'
 • חן קסטנבוים

  רכז שכבת ח'
 • נעמה טפר

  רכזת שכבת ט'
 • אביטל גלוזמן

  רכזת שכבת י'
 • סער ליברנט

  רכז שכבת י"א
 • שרית רוס

  רכזת שכבת י"ב

יועצות השכבות

 • יפית רון

  יועצת שכבת ז'
 • אורעל נייר

  יועצת שכבת ח'
 • איילת אפריאת

  יועצת שכבת ט'
 • מיטל קמחי

  יועצת שכבת י'
 • רונית הררי

  יועצת שכבת י"א
 • תמנע לוינסון

  יועצת שכבת י"ב

צרו קשר עם מורי ורכזי בית הספר

עובדי מינהלה

 • סימה מאיר

  מזכירת בגרויות
 • אביבית מועלם

  מזכירת מנהלת בית הספר
 • אורית אברהם

  מזכירת חטיבת הביניים
 • סוזי קבודי

  מזכירת חטיבה עליונה
 • ניסן אליאסי

  אב הבית