לימודי הכימיה, כמו לימודי הפיזיקה והמתמטיקה, מחדדים את יכולת החשיבה המופשטת, הבנת הכלים המדעיים, יכולת הסקת מסקנות ויכולת לוגית בכלל. זאת הסיבה שהלימודים בהרבה פקולטות יוקרתיות דורשים ידע בכימיה.
לימודי הכימיה של תלמידות ותלמידי ליידי דייויס, המתקיימים בחמד"ע – המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו. מעניקים לתלמידים ולתלמידות את הכלים האלה במשולב עם הכנה מעולה לבחינות הבגרות.
תכנית הלימודים בחמד"ע מתאפיינת בדגש על עבודת החקר במעבדה: החל מכיתה י' נרכשים כלים ומיומנויות שיאפשרו לתלמידים ולתלמידות להגיע לפרויקט סיום עצמאי בכיתה י"ב. לקראת סיום הלימודים בכימיה בכיתה י"ב התלמידים והתלמידות מתכננים.ות מערך ניסויים בנושא על פי בחירה אישית/קבוצתית: החל מטיהור מים באמצעים מודרניים ועד מעקב אחרי פירוק תרופות. תכנית החקר בחמד"ע היא מן המתקדמות בארץ ומעניקה לתלמידים גישה לציוד מתקדם.

במהלך שלוש שנות הלימודים בכימיה מוצעת לתלמידים ולתלמידות תכנית סיורים, שבה נחשפים תהליכים טבעיים, מלאכותיים ותעשייתיים.
בנוסף, תלמידים ותלמידות מתעניינים.ות יכולים.ות ליהנות מקורסי העשרה כגון בישול מולקולרי או פיזיקה ורפואה, וגישה למעבדת ה-makers שבה הם.ן יכולים לבנות התקנים שונים.

בסוף כיתה י' מוצעת אפשרות להצטרף לתכנית ייחודית - "כימיה מעבדתית מתקדמת", המאפשרת העמקה והרחבה של הידע בכימיה, וביצוע ניסויים ברמה אקדמית תוך שימוש בציוד ברמה אוניברסיטאית.

נושאי הלימוד:
כיתה י': שפת הכימאים, מבנה האטום, מבנה ותכונות של החומרים. יחידת לימוד מיוחד העוסקת באיכות הסביבה "כימיה ירוקה" . התחלה של תוכנית החקר.
כיתה י"א: תכונות החומרים - מבנה וקישור, חומצות ובסיסים, תגובות חמצון – חיזור, חישובים בכימיה, כימיה של מזון. המשך של תוכנית חקר.
כיתה י"ב: אנרגיה בתגובות כימיות. קצב תגובות כימיות. שיווי משקל כימי ותרמודינמיקה. פרויקט חקר מסכם.
מבנה הבחינה: כיתה י"ב – בגרות חיצונית בכתב על חומר עיוני ובגרות חיצונית בעל פה על יחידת החקר.

תנאי קבלה: המגמה מתחילה מכיתה י'. המגמה מתאימה לתלמידי ולתלמידות מתמטיקה – 4-5 יח"ל בעלי.ות מוטיבציה גבוהה לעבוד ולהשקיע.

בתמונה: "פרחים" זעירים של מגנזיום חמצני שנוצרו בניסוי של תלמידי חמד"ע, כפי שנצפו במיקרוסקופ האלקטרונים הסורק במכון ויצמן.

"פרחים" זעירים של מגנזיום חמצני שנוצרו בניסוי של תלמידי חמד"ע, כפי שנצפו במיקרוסקופ האלקטרונים הסורק במכון ויצמן.