מקצוע הגיאוגרפיה נלמד בבית הספר ברמה של 5 יח"ל ובהתאם לכך מקבל את הבונוס באוניברסיטה כמו שאר המקצועות .

תכנית הלימודים כוללת נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם, כמו: שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ, תהליכים טקטוניים, אסונות טבע,תהליך הגלובליזציה והשפעתו על תופעות ותהליכים כלכליים ותרבותיים במרחב הפיזי והיישובי, היבטים של תכנון ופיתוח מרחבי, ובכלל זה פיתוח בר-קיימא, שונות ואי-שוויון מרחבי בתחומים שונים והשלכותיהם.

השאלות והסוגיות המרכזיות מתחום הגיאוגרפיה מהוות בסיס בתכנית הלימודים לטיפוח החשיבה ולהבניה של הידע.
במהלך הלמידה יתבקשו הלומדים להסביר את הסיבות והגורמים לפערים ולשוֹנוּת המרחבית, לנתח את השלכותיהם ולנקוט עמדה מנומקת ביחס לממצאי ההשוואה, וכן להציע דרכים להקטנת אי-השוויון, בעיקר בתחומי הכלכלה, החברה והרווחה.
בנוסף, כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה מכוונת התכנית לטיפוח ערכים, כמו רגישות לשונה ולאחר, אכפתיות ומעורבות פעילה של הלומד במתרחש בסביבה הקרובה והרחוקה
 
ובמספרים:
40% בגרות פנימית- כיתה י"א
60% בגרות חיצונית- כיתה י"ב – בגרות מתוקשבת עתירת מדיה
 

המקצוע נלמד בכיתות י׳, י"א ו-י"ב לפי החלוקה הבאה:

בכתה י׳ – מבואות.

כיתה י"א – 2 יח"ל. הנושא הנלמד : הפיתוח והתכנון המרחבי (מאפיינים שונים של העולם המפותח לעומת התת -מפותח). הציון הוא פנימי ומוענק בסוף י"א על בסיס תלקיט הכולל: עבודות, מטלות ביצוע, מבחנים ותלמידאות. התלקיט מתהווה כבר מכתה י׳.

כיתה יב- 3 יח"ל. הנושאים הנלמדים: מזה"ת א"י. (נושאים שונים כמו: אקלים, כלכלה, דמוגרפיה, גיאולוגיה וכדומה) אנסין – יישום כל הידע הגיאוגרפי על מדינה לא ידועה מראש.