לימודי האמנות מציגים בפני התלמיד נושאים רבים: היסטוריים, פוליטיים, פסיכולוגיים, מחאתיים, מגדריים, מקומיים ואוניברסאליים. מטרתם לפתח בתלמיד ראייה חברתית- ביקורתית ובכך לחזק את מעורבותו בחברה ולעודד לחשיבה עצמאית וייחודית. זאת לצד פיתוח יכולות התבוננות, מקוריות ויצירתיות, ורגישות לחוויה האסתטית.

מבנה והרכב הלימודים: מגמת אמנות חלוצת הערכה

תכנית הבגרות באמנות ברמה של 5 יח"ל מורכבת כולה מדרכי הוראה והערכה חלופיות, התלמידים לא ניגשים למבחן בגרות חיצוני.
ציון הבגרות נקבע ממכלול הפרויקטים שיגישו התלמידים במהלך שלוש שנות החטיבה, ובאמצעות מתודות למידה והערכה שונות: דיונים, פעילות חקר, למידת עמיתים, צפייה פעילה, ניתוח יצירות, עבודת סדנא, ביקורת אמנות, בניית פעילויות, ביקור בתערוכות, והפעלה בסביבות הדרכה מגוונות.

עבודת הסדנא מהווה חלק גדול מתכנית הלימודים במגמה, מתוך ההבנה כי התנסות בתהליכי יצירה הינה חלק בלתי נפרד מהבנת האמנות. תכנית המגמה מבקשת לחבר בין החוויה הויזואלית והתחושות העולות ממנה, לבין תהליכי היצירה האישיים של כל תלמיד ותלמידה.
העבודה בסדנא כוללת התנסות במגוון טכניקות וחומרים (רישום, ציור, קולאז', פיסול, צילום ועוד).

במקביל לעבודה בסדנא יכירו התלמידים את שפת האמנות ומושגי יסוד בעולם האמנות, כמו גם אמנים ויצירות המהוות את הקאנון של תולדות האמנות. כמו כן, ייחשפו התלמידים לנעשה בשדה זה היום, המקומי והגלובלי, ויקיימו דיון באשר להגדרותיה וגבולותיה של האמנות העכשווית.

בכיתה י"ב יעבדו התלמידים באופן עקבי על פרוייקט אישי אשר את תוצריו יציגו בתערוכת הגמר.