בכיתה י'– התלמידים רוכשים אוצר מילים נרחב, אותם הם פוגשים באמצעים שונים בספרות ועיתונות צרפתית, ולומדים להתבטא בכתב ובע"פ. כמו כן, לומדים התלמידים על תרבות צרפת. הנושאים הנלמדים הם מגוונים ושונים והם מתאימים לתחומי התעניינותם וגילם של תלמידי המגמה.

בנוסף, במסגרת הלימודים במגמה, יחשפו התלמידים לשירים, סרטים ופעילויות מגוונות, המאפשרים הרחבת הידע והחשיפה לתרבות הצרפתית. בתום כיתה י' ניגשים תלמידי המגמה לבחינת בגרות בהיקף של יחידת לימוד אחת.

בכיתה י"ב לומדים התלמידים גם ספרות צרפתית. המשך הלימודים מתקיימים בכיתות יא' ו- י"ב ובסוף התהליך נבחנים התלמידים בבחינה ברמה של חמש יחידות לימוד.

תלמידי בית ספרנו מגיעים להישגים גבוהים מאוד. הציון הסופי של 5 יח"ל נותן בונוס והקלות באוניברסיטה. כמו כן ניתנת האפשרות להתקבל למודיעין בשרות הצבאי.