החלפת ההיבחנות החיצונית בהערכה חלופית, במסלול למידה מבוססת פרוייקטים, תוך שילוב לימודי הסדנא המעשית.
שכבת י': "אמנות המאה ה -20 פורצת דרך היכרות עם מושג המודרניזם וזרמיו. שפת האמנות - מושגים שונים.
"מה זה כל האיזמים האלה"
שכבת יא': פרויקט "מה מפריע לי בחיים?" הבעת עמדה אישית בנושא חברתי. נקודת מוצא אמן חברה.
שכבת יב': פרויקט "למה לי רנסנס עכשיו" - העמקה בתקופה - רנסנס ציטוט, מחווה צילום מבוים
תערוכת גמר - מזיגת הידע הנרכש במהלך שלוש השנים על שפת האמנות ותולדות האמנות תוך התייחסות אל החלקים שאליהם התחברו התלמידים באופן אישי בצורה הטובה וההדוקה ביותר.