רישום לכיתות ז' וכיתות י'

ברוכים הבאים תלמידי ז' ו-י'

כחלק מהיערכות הצוות החינוכי לקליטה מיטבית של ילדיכם אנו נקיים מפגשים טרם פתיחת השנה
לצורך היכרות, מתן מידע חשוב והפגת חששות.

להלן התאריכים הרלוונטיים בשכבת ז':
24/8 – יום ג' פרסום שיבוץ הכיתות (למייל ההורים)
25/8 – יום ד' מפגש היכרות כיתתי ופסטיבל טכנולוגי וחיבור למייל הבית ספרי. יש להצטייד במכשיר קצה טאבלט/מחשב נייד.
26/8 ,29/8 – ימים חמישי וראשון שיחות אישיות עם מחנך,ת הכיתה בתיאום מראש
ההשתתפות במפגשים אלה הינה חשובה ומהווה חלק מתהליך הקליטה המיטבי של התלמידים אנא היערכותכם בהתאם.
לידיעתכם, החל משנת תשפ"א בבית הספר קיימת השאלת ספרים דיגיטלית. הנחיות ולינק הרישום אליה יישלח עם שיבוץ הכיתות (הרישום יתאפשר החל מ- 26.8.2021).

להלן התאריכים הרלוונטיים בשכבת י':
24/8 – יום שלישי פרסום שיבוץ הכיתות (למייל בית ספרי של התלמידים)
25-27/8 – ימים רביעי עד שישי שיחות אישיות עם מחנך,ת הכיתה בתיאום מראש
ההשתתפות במפגשים אלה הינה חשובה ומהווה חלק מתהליך הקליטה המיטבי של התלמידים אנא היערכותכם בהתאם.
לידיעתכם, גם השנה אנו ממשיכים בפרוייקט השאלת ספרים דיגיטלית. הנחיות ולינק הרישום אליה יישלח עם שיבוץ הכיתות (הרישום יתאפשר החל מ- 26.8.2021).

הורים שלא השלימו את הרישום ומילוי טפסים – להלן הטפסים שיש למלא ולהביא למפגש האישי עם המחנך.ת

הצהרת בריאות

שימוש במדיה ופלטפורמות דיגיטליות

טופס הורים פרודים/גרושים