רישום לכיתות ז'

רישום לכיתות ז

יעודכן לכשיתחיל הרישום בעיריית תל אביב

הורים ותלמידים יקרים,

* לאחר שתקבלו אישור לרישום מעיריית תל אביב תבצעו רישום ומילוי טפסים גם בבית ספרנו.

הרישום לבית הספר הינו מקוון. לקראת הרישום ישלח אליכם לינק לטופס רישום. בטופס תתבקשו לצרף את הטפסים הבאים מלאים, חתומים וסרוקים-
        – טופס הצהרת בריאות
        – טופס אישור פרסום באתר ובפייסבוק
        – טופס הסדרת קשר הורים גרושים / פרודים (במקרה הצורך)
        
הטפסים יישלחו אליכם וניתן להוריד אותם גם כאן – 
הצהרת בריאות עולים לכיתה ז

טופס הורים גרושים פרודים מעודכן

טופס-אישור-פרסום-באתר-האינטרנט-של-בית-הספר

כמו כן תתבקשו להעלות לרישום המקוון תמונת פספורט של ילדכם – שם הקובץ צריך להיות מספר ת.ז. של בתכם / בנכם.
וכן תעודת מחצית א' של כיתה ו' סרוקה. 


* לפני פתיחת שנה"ל יתקיימו ימי גיבוש והיכרות, התאריכים יפורסמו מאוחר יותר השנה.

 

 

שרונה לנגר                                                                                  שרה הלפרין

מנהלת חט"ב                                                                              מנהלת ביה"ס