על בית הספר

מתעניינים בבית הספר? רוצים להכיר את הצוות? כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודותינו.
במידה ויש עוד שאלות אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר.

  

בית הספר הרב תחומי ע״ש ליידי דייויס מונה כ-1743 תלמידים המשובצים ב-58 כיתות ואותם מלמדים כ-180 מורים. יחד מהווים קהילה לומדת …מלמדת … מתפתחת… מקדמת… פורצת … פעילה ומשנה.
העת החדשה הביאה עימה שינויים משמעותיים, אליהם עלינו להתייחס.
נגישות המידע, עניין התלמידים, סקרנותם הטבעית, רלוונטיות העיסוק, כל אלה הינם גורמים מכוננים לשינוי המחוייב בתהליכי הלמידה.
צוות בית הספר עמל על כך בשנים האחרונות ותוצרי פיתוח פדגוגי של מורי בית הספר זוכים להדים משמעותיים בתחומו ומחוצה לו.
מספר התלמידים הגדול מחייב את כולנו למשנה שימת עין. על כן הננו מקפידים להתייחס לכל מידע אשר מגיע לפתחינו. קטנה כגדולה.
בזכות התנהלות אחראית זו ובזכות שיתוף הפעולה עם ההורים וכן נערכות הפנאי הרינו משיגים אוירה רגועה ובטוחה.
מטרותינו העיקרית לכוון תלמידינו להנות מתהליכי הלמידה ככל הניתן, לאתגר אותם לנצל יכולתם מבחינה לימודית וחברתית כאחד. לקיים ברור פנימי, לאתר חוזקות, להתמלא ברצון לדעת לעומק, לקחת אתגרים, למלא מהווים, לבחור, להעמיק, להשכיל, לרכוש מיומנויות נדרשות , להחשף לדעות שונות , לחשוב באופן ביקורתי ומושכל ולפעול למען הקהילה.
כל בוגר/ת של בית הספר אשר יעידו בסיום לימודיהם, כי אלו אבני הדרך איתם יילכו הלאה נדע כי עשינו יחד את דרכינו נאמנה.

שרה הלפרין
מנהלת בית הספר
הרב תחומי ליידי דיוויס ת״א

ביה"ס הרב תחומי ליידי דייויס הינו מוסד חינוכי הפועל על פי ערכי הליבה הבית ספריים, בדיאלוג פתוח ומתמיד בין כל באי ביה"ס והקהילה.

ביה"ס הינו מוסד חינוכי איכותי ומקצועי המעניק מסגרת לימודית חינוכית וחברתית מאתגרת בסביבה בטוחה, מאפשרת ומטפחת.

ערכי הליבה הבית ספריים
אהבת האדם העם והארץ, השכלה וידע, הצטיינות ומצוינות, חירות במרחב הזדמנויות, חוויה של מעורבות, ומיומנות ויזמות.

ייעודו של ביה"ס
להכיל ולטפח את כל תלמידיו. לאפשר לתלמידים לרכוש ידע ולהגיע להישגים הגבוהים ביותר תוך מיצוי יכולותיהם בסביבה בטוחה ומשרת אמון.
להכשירם לחיים משמעותיים, מצויידים בערכים ובעלי מסוגלות לחשיבה פלורליסטית ועצמאית וברי מוטיבציה, לפעול כיזמים, מיומנים, מעורבים ואכפתיים.

מטרת התקנון ליישם הלכה למעשה את החזון הבית-ספרי מדי יום.

א. כללי התנהגות תלמיד/ה

במטרה להגיע ללמידה משמעותית, מיצוי הפוטנציאל, מצוינות והצטיינות להלן כללי ההתנהגות הנדרשים:

כללי

 

 

 • התלמידים יקיימו את תקנון ביה"ס ואת כלליו. כל חריגה מכללים אלו, הינה עבירת משמעת.
 • התלמידים ישמעו להוראות והנחיות הצוות החינוכי בכל תחומי בית הספר. כל איש צוות בית הספר הינו בעל אחריות וסמכות כלפי כל התלמידים של בית הספר.
 • התלמידים ואנשי הצוות ינהגו בכבוד כלפי כל באי בית הספר: מורי בית הספר ועובדיו, תלמידים, הורים ואורחים.
 • התלמידים ישמרו על רכוש וציוד ביה"ס.
 • התלמידים ימלאו אחר כל כללי התלמידאות.
 • אלימות מכל סוג שהוא אסורה בבית הספר והנה עבירת משמעת, במקרים חמורים אף עבירה פלילית. בית הספר יגיב בחומרה רבה על אירועים מסוג זה.
 • אין להכניס לביה"ס חפצים כגון סכינים, נפצים או כל חפץ שיש בו כדי לפגוע בזולת.
 • בית הספר אוסר שימוש באלכוהול, סמים או כל חומר אחר שיש בו פגיעה בתלמידים או המהווה עבירה על החוק.
 • התלמידים אינם רשאים לעשן בשטח בית הספר או בכל פעילות של בית הספר.
 • התלמידים אינם רשאים לעזוב את שטח בית הספר מרגע הגעתם לבית הספר ועד סוף יום הלימודים.
 • השימוש במכשירי קצה או בכל מכשיר טכנולוגי אחר מותר במהלך השיעורים או כל פעילות לימודית אחרת, למטרות לימודיות בלבד, ואך ורק באישור המורה. ביתר הזמן על המכשירים להיות סגורים וכבויים בתיקים.

תלבושת

 

 • התלמידים יגיעו לביה"ס בתלבושת הולמת
 • על החולצה להיות שלמה (לא גזורה, לא שקופה, שרוולים – לא גופיה, לא חולצת בטן) .
 • אין להגיע במכנסונים קצרים.
 • בשיעורי חינוך גופני, יש להגיע בבגדי ספורט (לא גופיות) ונעלי ספורט, בהתאם להנחיית צוות המורים לחינוך גופני.
 • בטקסים בית ספריים, יש להגיע בחולצה לבנה, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות.
 • תלמיד לא יוכל להשתתף בשיעורים ללא תלבושת הולמת.
 • היעדרות משיעור בגין תלבושת תירשם כהעדרות בלתי מוצדקת.
 • הופעה חוזרת של תלמיד בבית הספר ללא תלבושת הולמת תגרור הרחקה שלו מיום לימודים נוסף ושיחה עם ההורים.

 

בזמן שיעור

 

 • זכותו של כל תלמיד ללמוד בסביבה שקטה המאפשרת למידה רציפה ויעילה.
 • זכותו של כל מורה לתנאי הוראה נוחים.
 • חל איסור על אכילה ושתייה (למעט מים).
 • המורה הוא מנהל הכיתה ולכן הוא אחראי לשלומם ולביטחונם של כל התלמידים, להגן על כבודם, להקפדה על לוחות הזמנים של השיעור, לניקיון ולסדר. יש להישמע להוראותיו על פי כללי בית הספר.
 • מקרים של התחצפויות, פגיעה בסמכות המורה והפרת נהלים יטופלו ע"י המורה, מחנך הכיתה והנהלת בית הספר וכן הורים, בהתאם לחומרת האירוע.
 • יש לשמור על שפה מכבדת בשיעור ולהמנע מפטפוטים, וכחנות מיותרת והפרעות.
 • אין להקליט או לצלם מורים ותלמידים בזמן השיעור ללא ידיעתם ובכפוף לאישור המורה.
 • תלמידאות: התלמידות מהווה מרכיב חשוב בציון הסופי של כל תלמיד/ה.  מרכיבי תלמידאות הם:
  • הגעה בתלבושת הולמת.
  • הגעה לשיעור בזמן ונוכחות מלאה.
  • הבאת ציוד לשיעור והוצאתו עם תחילת השיעור.
  • מילוי מטלות: עבודות, בחנים, ש"ב וכד'.
  • התנהגות בשיעור: כבוד, הגינות, סובלנות, קשב, השתתפות ותרומה לשיעור.
 • המשוב כולל דיווח שוטף על נוכחות התלמיד/ה והתנהגותו/ה במהלך השיעורים כך שתלמידים והורים יקבלו תמונה עדכנית של התנהלות התלמידים בשיעורים.

נוכחות תלמידיםחישוב על פי "שיטת המנות"

 

 

על התלמידים להיות נוכחים בכל ימי הלימוד ובכל השיעורים כולל פעילויות חוץ כיתתיות וחוץ בית ספריות ובהתאמה לפעילות בית הספר.

בביה"ס פועלת שיטת המנות, המונה את סה"כ ההיעדרויות של התלמיד ומשקללת אותן יחד עם הציון האקדמי של התלמיד/ה:

א. מנה= מספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע.

ב. תלמיד/ה שצבר מעל מנת היעדרות – מציונו הסופי תפחתנה 5 נקודות.

ד. על כל מנה נוספת תפחתנה 2 נקודות נוספות.

ה.   תלמיד שנעדר מעל 5 מנות במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

היעדרות לא תיכלל בחישוב המנות במקרים הבאים:

 • מחלה/אשפוז מלווה באישור רופא.
 • שמחה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה  
 • אבל משפחתי.
 • מילוי תפקיד/ייצוג מטעם ביה"ס.
 • מחויבות להתייצב בלשכת הגיוס.
 • שחרור ע"י מחנך, רכז שכבה, יועצת.
 • מבחן נהיגה רשמי.

 

על התלמיד הנעדר להציג את האישור מיד לאחר שובו לביה"ס.  היעדרות ללא הצגת אישור  תיכלל במניין ההיעדרויות.

ביה"ס יידע את ההורים על ההיעדרויות, בכל מקצוע, ובמקרים מסוימים יוזמנו ההורים לביה"ס.

 • תלמיד שצבר 5 היעדרויות בלתי מוצדקות ישלח מכתב יידוע והתראה ע"י המחנך אליו ואל הוריו במידה שימשיך להיעדר, הינו צפוי לקבלת מכתבי התראה, השעייה מלימודים, והזמנת ההורים לשיחה בביה"ס. במקרים קיצוניים תחל הנהלת ביה"ס במהלכים פורמליים להפסקת לימודיו של התלמיד בביה"ס.
 • תלמיד יכול להשתחרר משיעור, לצורך מטלות אחרות מחוץ לביה"ס, אך ורק באישור של רכז/ת השכבה/או מנהל.

 

נוכחות בפעילות חוץ כיתתית / חוץ בית ספרית

 

 • השתתפות בטיולים, בסיורים לימודיים ובפעילויות תרבות הינה זכות וחובה לכל התלמידים.
 • תלמיד לא יוכל להשתתף בטיולים או בכל יציאה מבית הספר ללא אישור הורים כתוב והצהרת בריאות חתומה.
 • במקרים קיצוניים בית הספר שומר לו את הזכות לא לאפשר לתלמידים להשתתף בטיול שנתי או אירועים מחוץ לגבולות בית הספר.

ב. הפרת כללי התנהגות

יציאה מגבולות בית הספר במהלך יום הלימודים.

כל יציאה מגבולות בית הספר ללא אישור תגרום להרחקת התלמיד ליום מבית הספר וזימון הורים.

שמירה על רכוש וציוד הכיתה בביה"ס

ביה"ס יפעל :

 • לחינוך לשמירה על איכות חיים נעימה, נקייה ומכבדת את הסביבה והסובבים אותנו, ולמניעת נזקים לרכוש.
 • חינוך ללקיחת אחריות של תלמידים על הניקיון והציוד בכיתה ובבית הספר.
 • על התלמידים להפוך כיסאות בסוף יום הלימודים.

עיקרי מדיניות הטיפול והתגובה באירועים חריגים

 • כל גילוי של אלימות פיזית או מילולית יגרור הרחקה מיידית של התלמיד מביה"ס בכפוף לאישור מנהלת החטיבה.
 • כל הרחקה מחייבת יידוע הורים ועליה להיות מאושרת ע"י מנהלות החטיבות ומנהלת ביה"ס.
 • כל הרחקה מחייבת הוצאת מכתב ע"י מחנכת הכיתה ויידוע מנהלי החטיבות.
 • במקרים של עבירות שלא בתחום בית הספר (מעבר לשעות הלימודים או לא במתחם בית הספר), בית הספר רואה עצמו חייב להיות מעורב בתגובה.

 

ג. התחום הלימודי

א. יציאה מהשיעורים

 • בזמן השיעור אין לצאת מהכיתה ולהיכנס אליה ללא היתר.
 • אין אישור יציאה משיעורים לשתייה (יש להביא בקבוק מים לשיעור).
 • כל יציאה של תלמיד לפעילות חברתית חייבת באישור מוקדם בכתב של גורם אחראי. ללא אישור בכתב וידוע מוקדם של המורה, התלמיד לא יוכל לצאת מהשיעור.

ב. מטלות, מבחנים, עבודות ושיעורי בית

 • כל תלמיד יקבל מראש את תכנית הלימודים השנתית בכל מקצוע ומקצוע, את דרישות המקצוע ואת הרכב הציון.
 • בית הספר מקפיד על טוהר הבחינות. בית הספר ינקוט בצעדי משמעת חמורים במקרה של העתקה. הכללים של התקנון חלים על בחינות והגשת עבודות.
 • שיעורי בית הינם חובה ומהמרכיבים המרכזיים של תלמידאות.
 • לכל מקצוע יקבע תאריך מדוייק להגשת מטלות. המורה ייתן התראה של שבוע לפני מועד ההגשה של העבודה. איחור ללא אישור המורה יגרור הפחתה בציון.
 • בכל מקצוע יקבעו מבחנים ומטלות בלוח המבחנים והאירועים השכבתי.
 • חומר הלימודים שיוגדר לבחינה יימסר בכתב לתלמידים לפחות שבוע לפני הבחינה.
 • תלמיד שיימצא מעתיק בבחינה כלשהי, בחינתו תיפסל וציונו יהיה נכשל. בנוסף, יתקיים בירור חינוכי עימו ועם הוריו בהתאם לנוהל.
 • מבחנים יוחזרו לתלמידים לא יאוחר מתום 3 שבועות למועד קיום הבחינה.
 • אירועי ההערכה ייקבעו ע"י רכזות השכבות, בתאום עם מערכת בית הספר.
 • מועדי כל אירועי ההערכה חייבים להיות בתאום עם רכז/ת השכבה. אין לקבוע שינוי בלוח ללא תאום רכז/ת השכבה.
 • בחנים יכללו חומר על שניים-שלושה שיעורים אחרונים, ללא חובת הודעה מראש.
 • אין להיעדר מבית הספר יום לפני בחינה או משיעורים ביום הבחינה. תלמיד שייעדר לא יוכל להבחן.

ג. נוהל מעבר מקבוצות לימוד:

תלמיד יוכל לעבור בין הקבצות במידה ויעמוד במבחן סף של ההקבצה. כל מעבר בין הקבצות/קבוצות/מגמות כפוף לאישור רכז/ת שכבה ורכז/ת מקצוע.

ד. זכאות לגשת למבחן מועד ב'

תלמיד אשר לא ניגש לבחינה ויש בידו אישור המצדיק את היעדרותו רשאי להיבחן במועד ב' בחתימת המורה המקצועי ובאישור רכז/ת השכבה. ההרשמה תתבצע אצל רכז/ת השכבה.

סיבות מוצדקות:

 • סיבה רפואית (רק עם אישור רופא)
 • צבא/שנת שרות
 • מבחני נהיגה
 • פעילות בית ספרית מאושרת
 • אירוע משפחתי מדרגה ראשונה (חתונה, בר מצווה, וכו')
 • אבל

ה. אי זכאות לגשת למבחן מועד ב'

 • היעדרות ממבחן בגין יציאה לחופשה (בארץ או בחו"ל)
 • תלמיד לא קיבל אישור מהמורה המקצועי
 • תלמיד שנעדר מיום המבחן בגין הרחקה בגלל התנהגות חריגה.
 • תלמיד שנעדר יום לפני בחינה או משיעורים ביום הבחינה.
 • תלמיד שהעתיק במבחן.
 • על התלמידים להירשם אצל רכזת השכבה למועד ב' מבעוד מועד.

ו. נוהל טיפול בהעתקה בבחינות

 • דווח של המורה לרכזת השכבה על חשד להעתקה או העתקה בוודאות.
 • זימון התלמיד, לשיחה עם רכזת השכבה, המורה ומנהלת החטיבה.
 • תלמיד המעורב באירוע העתקה, בחינתו תיפסל וציונו יהיה נכשל.
 • אין אפשרות לגשת למועד ב'.
 • נושא העתקה יטופל ע"י מנהלת החטיבה ויינקטו הצעדים הבאים:
 • ציון נכשל
 • מכתב בתיק האישי.
 • הערה בתעודה
 • מקרה של העתקה לא יאפשר קבלת תעודות הערכה או הצטיינות.

        ז. ציוני הגשה לבגרות  

 • ציוני ההגשה יקבעו ע"י המורה המקצועי על סמך הנתונים הבאים:
  • הישגים (בחינות, בחנים, עבודות ומגוון מטלות לימודיות, פרזנטציות ועוד).
  • תלמידאות
  • בחינות מתכונת.
 • הציונים יימסרו לתלמידים דרך תוכנת המשוב או בשיחה אישית.
 • הציונים יועברו לאישור וחתימה של מנהלת החטיבה בבית הספר מספר ימים לפני מועד הבחינה.
 • מתן ציון ההגשה הוא באחריות הבלעדית של המורה המקצועי/ת ורכז/ת המקצוע.
 • לתלמידים נשמרת זכות ערעור בפני המורה המקצועי/ת ורכז/ת המקצוע הרלוונטי.

תלמיד הסבור שנהגו כלפיו שלא כדין, לא בהוגנות או על פי כללי התקנון רשאי לפנות לבעלי התפקידים בביה"ס, אולם אין הוא רשאי לעשות דין לעצמו.

מבנה ארגוני

הנהלת בית הספר

 • שרה הלפרין

  מנהלת בית הספר
 • מאיה לאכטר

  סגנית מנהלת, רכזת כיתות ל"ב ורכזת מערכת
 • שרונה לנגר

  מנהלת חטיבת הביניים
 • שולמית בר

  סגנית מנהלת חטיבת הביניים
 • ליאור צורף

  מנהל החטיבה העליונה
 • רונית הררי

  רכזת הייעוץ
 • חיה פלצ'ר

  רכזת חברתית
 • יהודית זליגמן-דורי

  רכזת מנטורים ועיצוב סביבות למידה
 • עמוס רבן

  רכז חדשנות פדגוגית
 • רם סגל

  מנהל אדמיניסטרטיבי

רכזי השכבות

 • איילת דרורי

  רכזת שכבת ז'
 • נעמה טפר

  רכזת שכבת ח'
 • יאיר יטבת

  רכז שכבת ט'
 • שרית רוס

  רכזת שכבת י'
 • איילת גבאי

  רכזת שכבת י"א
 • אילנה כספי

  רכז שכבת י"ב

יועצות השכבות

 • יפית רון

  יועצת שכבת ז'
 • שולמית לוי

  יועצת שכבת ח'
 • דפנה בוקצ'ין

  יועצת שכבת ט'
 • תמנע לוינסון

  יועצת שכבת י'
 • מיטל קמחי

  יועצת שכבת י"א
 • רונית הררי

  יועצת שכבת י"ב

עובדי מינהלה

 • סימה מאיר

  רכזת בגרויות
 • אביבית מועלם

  מזכירת מנהלת בית הספר
 • אורית אברהם

  מזכירת חטיבת הביניים
 • סוזי קבודי

  מזכירת חטיבה עליונה
 • ניסן אליאסי

  אב הבית

טפסים ואישורים

ריכזנו עבורכם את כל הטפסים והאישורים במקום אחד. אנא קראו בעיון ועקבו אחר ההוראות.